BI Privacyverklaring

Boehringer Ingelheim Animal Health Belgium SA, met maatschappelijke zetel te Arianelaan 16, 1200 Brussel en ondernemingsnummer 0445.411.231 (verder aangeduid als “Boehringer Ingelheim”, “wij”, “ons” of “onze”) neemt de bescherming van uw persoonsgegevens ernstig. Deze privacyverklaring beschrijft welke persoonsgegevens van websitegebruikers (“u”) worden verzameld en hoe wij deze gegevens gebruiken. Deze privacyverklaring beschrijft verschillende scenario's om duidelijk te maken welke informatie Boehringer Ingelheim verzamelt en gebruikt voor welke doeleinden. De aard, omvang en de doeleinden van de verzameling en verwerking van persoonsgegevens zijn afhankelijk van uw activiteiten tijdens uw bezoek van de website. In ieder geval zal de verzameling en verwerking van persoonsgegevens enkel gebeuren in overeenstemming met de toepasselijke gegevensbeschermingswetgeving.

Wij sporen u aan om bij elke sectie op de link “meer informatie” te klikken voor aanvullende informatie.

A. Wat zijn Persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens die u (kunnen) identificeren (“Persoonsgegevens”).

Meer informatie

In de gegevensbeschermingswetgeving worden Persoonsgegevens gedefinieerd als alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (“betrokkene”). Een identificeerbare persoon is iemand die, direct of indirect, kan worden geïdentificeerd, bijvoorbeeld aan de hand van een identificatienummer.

Voorbeelden van Persoonsgegevens zijn niet alleen uw naam, uw e-mailadres en uw telefoonnummer, maar ook andere informatie die is verbonden met, of kan worden herleid tot, uw naam. Wanneer wij bijvoorbeeld informatie bewaren over materiaal dat wij naar een persoon sturen en die informatie niet gekoppeld is aan de naam van die persoon, maar aan een identificatienummer (bijvoorbeeld 1234), gaat het om Persoonsgegevens als wij dit nummer 1234 kunnen koppelen aan de naam van die persoon.

B. Wanneer verzamelen wij welke categorieën Persoonsgegevens?

Persoonsgegevens worden op een aantal verschillende manieren verzameld:

1. Informatie die tijdens registratie op de website wordt opgegeven

Als u zich registreert op een beveiligd deel van de website of informatiemateriaal wilt bestellen, kan Boehringer Ingelheim u vragen om bepaalde Persoonsgegevens te verstrekken (zoals uw voor- en achternaam en uw e-mailadres en – indien vereist voor bv. het doel van het beveiligd deel van de website, waarvoor u zich registreert – postadres en andere informatie). Indien het verstrekken van deze gegevens niet verplicht is voor de registratie of de bestelling, wordt dit aangegeven.

2. Informatie die wordt verstrekt tijdens uw interactie met ons

Wij verzamelen informatie tijdens uw interactie met ons, bijvoorbeeld bij communicatie via e-mail en wanneer u productbeschrijvingen of ander materiaal aanvraagt en ontvangt.

Meer informatie

Bij de Persoonsgegevens die wij ontvangen en gebruiken kan het gaan om het volgende (gebaseerd op door u gemaakte keuzes):

  • Naam en contactgegevens, inclusief voor- en achternaam, postadres, e-mailadres, telefoonnummer en andere contactgegevens.
  • *Toegangsgegevens, *inclusief wachtwoorden, beveiligingsvragen of andere beveiligingsinformatie.
  • Interesse, bijvoorbeeld welke informatie u hebt aangevraagd bij Boehringer Ingelheim of andere interesses die wij hebben afgeleid uit interactie met u, bijvoorbeeld bij communicatie via e-mail.
  • Online gedrag omvat gegevens die tijdens elektronische interactie worden gegenereerd. Dit kan het IP-adres bevatten of andere browserinformatie bij het navigeren op onze website (bijvoorbeeld de klantprofielpagina), op welke links er werd geklikt en meer informatie over e-mailgebruik.
  • Communicatie: We bewaren en verwerken de inhoud van informatie die wij van u ontvangen. Wanneer u ons bijvoorbeeld een e-mail stuurt, kunnen wij die e-mail bewaren voor analyse van uw interesses.

3. Logboekgegevens

Wanneer u de website gebruikt, worden bepaalde gegevens tijdelijk opgeslagen, waaronder gegevens die via uw browser worden doorgegeven (bv. IP-adres, cookies, via welke website u op onze site terechtkomt, de datum en tijd, en welke inhoud u hebt bekeken).

Meer informatie

Logboekgegevens kunnen de volgende gegevensvelden bevatten: Gevraagde URI, aanvraagmethode, IP-adres, IP-poort, protocolversie, browsertaal, de laatst bezochte pagina (verwijzer) en de naam en versie van de browser (user-agent).

C. Hoe en voor welke doeleinden gebruikt Boehringer Ingelheim Persoonsgegevens?

In dit gedeelte wordt uitgelegd hoe en voor welke doeleinden wij Persoonsgegevens gebruiken.

1. Algemene doeleinden

We gebruiken Persoonsgegevens om uw account te onderhouden en om de producten of diensten te leveren die u bij ons hebt aangevraagd. We kunnen Persoonsgegevens ook gebruiken ter bescherming tegen ongeautoriseerde toegang en voor beveiligingskwesties. Daarnaast gebruiken wij geaggregeerde of gepseudonimiseerde informatie ter verbetering van de website.

2. Informatie van Boehringer Ingelheim

Wanneer wij informatie over onze producten naar u willen sturen, consolideren we de beschikbare gegevens (bv. welke pagina's u hebt bezocht en welke materialen u heeft gedownload). Op basis van deze informatie gebruiken we softwaretoepassingen om de inhoud te kiezen en beschikbare kanalen te combineren voor een naadloze communicatie met u. Nadat u een account hebt aangemaakt, kunt u uw instellingen altijd aanpassen op de Klantprofielpagina waar u kunt aangeven welke informatie wij mogen verzamelen en gebruiken, en de communicatiekanalen kunt beheren.

Meer informatie

Wat betekent “Persoonsgegevens consolideren" en hoe kiezen we welke informatie we naar u sturen? We willen u alleen meer informatie geven over ons product- en dienstenaanbod, bijvoorbeeld over farmaceutische en medische producten en diensten, over promoties of nieuws, waarvan we denken dat ze voor u interessant zijn. Voor dat doel kunnen we uw Persoonsgegevens (dit betekent de Persoonsgegevens die we over u verzamelen bij uw registratie en bij uw communicatie met ons (zoals beschreven onder B.) verzamelen en analyseren om meer te weten te komen over u. Dit omvat:

• Online gedrag, te weten gegevens over uw activiteiten als u onze website bezoekt, zoals bekeken pagina's, kliks, gedownload materiaal en geopende e-mails.

• Interactie tussen u en ons, bijvoorbeeld via een call center, een vertegenwoordiger of een derde.

• Feedback die u naar ons stuurt, bijvoorbeeld via enquêtes of geautomatiseerde telefoongesprekken.

• Eventuele aanvragen die u doet, bijvoorbeeld van promotiemateriaal.

Hoe nemen wij contact met u op? We kunnen informatie aan u verstrekken via e-mails, per post, via telefoongesprekken, via de website of via andere kanalen. Het is onze bedoeling om naadloos via verschillende kanalen te communiceren, zodat we u niet dezelfde informatie per e-mail en per post geven. In plaats daarvan, combineren we de beschikbare communicatiekanalen (in overeenstemming met de voorkeuren die u hebt aangegeven op de klantprofielpagina) en bieden we informatie aan op basis van uw Persoonsgegevens.

3. Rapportageverplichtingen aan toezichthouders

Als farmaceutisch bedrijf moet Boehringer Ingelheim zich aan specifieke voorschriften houden, zoals geneesmiddelenbewaking (geneesmiddelenbewaking of geneesmiddelenveiligheid betekent het monitoren en evalueren van geneesmiddelen, vooral met betrekking tot bijwerkingen). Sommige van deze wetten kunnen ons verplichten om rapporten naar toezichthouders of andere autoriteiten te sturen. We verstrekken uitsluitend Persoonsgegevens aan autoriteiten wanneer we hiertoe wettelijk verplicht zijn.

D. Cookies

We maken gebruik van cookies en vergelijkbare technologieën, zoals pixeltags, webbeacons en clear GIF's (hierna “Cookies” genoemd). Cookies worden veel gebruikt om websites (beter) te laten werken en om ervoor te zorgen dat uw apparatuur bij een volgend bezoek wordt herkend. Hierbij wordt informatie verstrekt aan de eigenaars van de website.

Meer informatie

Er bestaan verschillende soorten Cookies:

- Noodzakelijke Cookies

Noodzakelijke Cookies worden gebruikt om 'technische' redenen. Ze kunnen er bijvoorbeeld voor zorgen dat een sessie die door te lange inactiviteit van de gebruiker wordt beëindigd, wordt hervat wanneer de gebruiker de volgende keer inlogt. Deze Cookies worden niet gebruikt om het gebruik van onze website of e-mails te analyseren.

- Analytische Cookies

Deze Cookies helpen ons om het gebruik van onze website en e-mails te analyseren: Cookies maken het mogelijk om activiteiten op onze sites te analyseren, om de werking van onze sites te verbeteren en te optimaliseren. We kunnen deze Cookies bijvoorbeeld gebruiken om ervoor te zorgen dat bezoekers de informatie die ze zoeken gemakkelijk op onze website kunnen terugvinden. Een manier waarop we dit doen is door het aantal bezoekers te herkennen en te tellen, en te volgen hoe ze op de site navigeren, wanneer ze deze gebruiken. Analytische Cookies helpen ons bij het meten van de resultaten van onze reclamecampagnes en bij het optimaliseren van de inhoud van onze website voor bezoekers die onze advertenties bekijken. Cookies spelen een belangrijke rol bij de keuze van de informatie die we naar gebruikers sturen (zie sectie C.2 hierboven voor meer informatie).

Een manier waarop u de aanvaarding van Cookies kunt beheren, is via uw browserinstellingen. Bij de meeste browsers is het mogelijk om het gebruik van Cookies in te stellen in de browserinstellingen (houdt er rekening mee dat wanneer u alle Cookies in de browserinstellingen blokkeert, mogelijk niet alle delen van onze websites voor u toegankelijk zijn). De volgende lijst geeft informatie over de aanpassing van de cookiesinstellingen in een aantal populaire browsers:

  • Apple Safari
  • Google Chrome
  • Microsoft Internet Explorer
  • Mozilla Firefox

U kunt ook een browser plug-in (Een browser plug-in is software die bijkomende mogelijkheden toevoegt aan uw browser – bijvoorbeeld, om video’s af te spelen of een virusscan uit te voeren)

zoals Ghostery van Evidon Inc. of de Tracking Protection List van TRUSTe gebruiken.

Adobe Analytics

We maken gebruik van Adobe Analytics, een door Adobe Systems Software Ireland Limited ('Adobe') aangeboden dienst voor het analyseren van websitegebruik. Adobe Analytics gebruikt Cookies voor de analyse van het totale websiteverkeer en de gebruikspatronen in naam van Boehringer Ingelheim. Het IP-adres dat door de Cookies wordt vastgelegd, wordt geanonimiseerd voordat de geografische lokalisatie wordt uitgevoerd. Adobe koppelt uw IP-adres niet aan andere gegevens die in bezit zijn van Adobe. Als u niet wilt dat Adobe uw gegevens (Cookies en IP-adres) verzamelt en gebruikt, kunt u dit verhinderen door de onder de volgende link beschikbare browser-plug-in te downloaden en te installeren: https://www.adobe.com/be_nl/privacy/opt-out.html.

Google Analytics

De website gebruikt Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (‘Google’). Google Analytics gebruikt Cookies om te helpen analyseren hoe gebruikers de website gebruiken. De informatie die gegenereerd wordt door de Cookie, wordt doorgaans opgeslagen op een Google server in de VS. Echter, indien u vanuit de EU/EER de website opvraagt, wordt uw IP-adres door Google vooraf ingekort. Enkel in uitzonderlijke gevallen zal uw volledig IP-adres doorgegeven worden aan een Google server in de VS en daar ingekort worden. Google zal deze informatie in opdracht van Boehringer Ingelheim gebruiken om verslagen op te stellen over websiteactiviteit en andere diensten op het gebied van websiteactiviteit en internetgebruik te verlenen. Het in het kader van Google Analytics door uw browser verzonden IP-adres wordt niet samengevoegd met enige andere gegevens van Google. U kan verhinderen dat de gegevens over uw gebruik van de website (incl. uw IP-adres) die gegenereerd worden door de Cookie, doorgegeven worden aan Google en daar verwerkt worden, door volgende browser-plug-in te downloaden en te installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.

We maken gebruik van Adobe Analytics, een door Adobe Systems Software Ireland Limited ('Adobe') aangeboden dienst voor het analyseren van websitegebruik. Adobe Analytics gebruikt Cookies voor de analyse van het totale websiteverkeer en de gebruikspatronen in naam van Boehringer Ingelheim. Het IP-adres dat door de Cookies wordt vastgelegd, wordt geanonimiseerd voordat de geografische lokalisatie wordt uitgevoerd. Adobe koppelt uw IP-adres niet aan andere gegevens die in bezit zijn van Adobe. Als u niet wilt dat Adobe uw gegevens (Cookies en IP-adres) verzamelt en gebruikt, kunt u dit verhinderen door de onder de volgende link beschikbare browser-plug-in te downloaden en te installeren: https://www.adobe.com/be_nl/privacy/opt-out.html.

E. Hoe en wanneer delen wij informatie?

Boehringer Ingelheim geeft enkel Persoonsgegevens aan derden door overeenkomstig de toepasselijke wet, met name wanneer u hiervoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven, wanneer dit noodzakelijk is om de door u bestelde diensten te leveren, wanneer we hiertoe wettelijk verplicht zijn of wanneer we werken met dienstverleners die de Persoonsgegevens in onze naam en volgens onze instructies gebruiken.

Boehringer Ingelheim verbindt zich ertoe ervoor te zorgen dat Persoonsgegevens die worden doorgestuurd naar landen buiten de Europese Unie, op adequate wijze worden beschermd (meestal door gebruik van EU-modelcontracten die door de Europese Commissie zijn uitgegeven).

Meer informatie

Derden die Persoonsgegevens kunnen ontvangen, zijn:

1.Toezichthouders

Wanneer wij hiertoe wettelijk verplicht zijn (zie sectie C.3 hierboven) delen wij informatie, inclusief Persoonsgegevens, met toezichthouders en andere bevoegde autoriteiten.

2. Dienstverleners en Boehringer Ingelheim-ondernemingen

We werken met andere ondernemingen, waaronder andere bedrijven van de Boehringer Ingelheim-groep voor het opslaan, beheren en analyseren van uw Persoonsgegevens. Wanneer wij samenwerken met bedrijven die niet behoren tot de Boehringer Ingelheim-groep of met individuele personen voor verwerking van door ons verstrekte (en niet door hen verzamelde) Persoonsgegevens, verwerken zij deze gegevens uitsluitend in onze naam, op basis van onze instructies en in overeenstemming met deze privacyverklaring.

Een van onze dienstverleners is Adobe Systems Software Ireland Limited, 4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Ierland, dat gegevens- en webanalysediensten verleent.

Voor andere diensten kan het noodzakelijk zijn om andere bedrijven te betrekken.

Wanneer deze bedrijven buiten de EU/EER gevestigd zijn, zorgen wij er met behulp van contractbepalingen en andere goedgekeurde instrumenten voor dat de Persoonsgegevens die aan deze bedrijven worden overgedragen passend worden beschermd. Passende bescherming houdt in dat de bescherming van Persoonsgegevens voldoet aan het beschermingsniveau binnen de EU/EER.

3. Anonieme informatie

We kunnen ook geaggregeerde of niet-persoonlijk identificeerbare gegevens met andere partijen delen.

F. Hoelang bewaren wij Persoonsgegevens?

We bewaren Persoonsgegevens zolang als nodig is voor het/de specifieke zakelijke doeleinde(n) waarvoor ze zijn verzameld.

Het is mogelijk dat wij verplicht zijn om bepaalde gegevens langer te bewaren (bijvoorbeeld voor geneesmiddelenbewaking). In dat geval zorgen wij ervoor dat uw gegevens niet worden gebruikt voor direct marketing.

G. Beveiliging van Persoonsgegevens

We maken gebruik van standaardnormen in de sector ter bescherming van de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van gegevens, bijvoorbeeld door toegangscontroles. Alle Persoonsgegevens die aan ons worden verstrekt, worden beveiligd met behulp van standaardprocedures in de sector. We streven ernaar onze beveiligingsmaatregelen regelmatig bij te werken om bij te blijven met nieuwe sectorstandaarden.

H. Wie zijn wij en hoe kunt u contact met ons opnemen?

De Persoonsgegevens worden verzameld en gebruikt door:

Boehringer Ingelheim Animal Health Belgium SA

Arianelaan 16

B-1200 Brussel.

Boehringer Ingelheim is een entiteit van de Boehringer Ingelheim-bedrijvengroep (hierna 'Boehringer Ingelheim-groep'). De Boehringer Ingelheim-groep is één van de 20 toonaangevende, door onderzoek gedreven farmaceutische bedrijven in de wereld. Het hoofdkwartier is gevestigd in Ingelheim, Duitsland.

Meer informatie

Het farmaceutische bedrijf Boehringer Ingelheim werd in 1885 door Albert Boehringer (1861-1939) opgericht in Ingelheim am Rhein. Sinds het begin in 1885, toen het bedrijf in Nieder-Ingelheim slechts 28 werknemers telde, is het bedrijf uitgegroeid tot een wereldwijde onderneming.

Als onderdeel van onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten voor innovatieve geneesmiddelen richt het familiebedrijf zich vooral op de therapeutische aspecten van cardiovasculaire ziektes, ademhalingsziekten, ziekten van het centrale zenuwstelsel, stofwisselingsziekten, virusziekten en oncologie. Het bedrijf houdt zich bezig met onderzoek, ontwikkeling, productie en marketing van nieuwe geneesmiddelen met een grote therapeutische waarde voor menselijk en diergeneeskundig gebruik.

Als u vragen of andere verzoeken hebt met betrekking tot het verzamelen en gebruik van Persoonsgegevens of onze privacyverklaring kunt u op elk moment contact opnemen met ons of onze functionaris voor gegevensbescherming:

Boehringer Ingelheim Animal Health Belgium SA

Arianelaan 16

1200 Brussel

België

E-mail: mailto:AHinfofrontline.BE@boehringer-ingelheim.com

of

Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG

– Functionaris voor gegevensbescherming –

Binger Straße 173

55216 Ingelheim am Rhein

Duitsland

E-mail: mailto:datenschutz@boehringer-ingelheim.com

Meer contactinformatie kunt u vinden in de Site informatie.

I. Wat zijn uw rechten?

Als u een verzoek daartoe indient, zullen we u schriftelijk of langs elektronische weg laten weten of en welke Persoonsgegevens Boehringer Ingelheim over u bewaart, en eventuele verzoeken met betrekking tot Persoonsgegevens in behandeling nemen.

U kunt een eerder gegeven toestemming voor het verzamelen en/of verwerken van uw Persoonsgegevens op elk ogenblik voor de toekomst intrekken op de Klantprofielpagina of door een brief of e-mail te sturen naar de adressen vermeld in sectie H hierboven.

Recht op toegang tot en wijziging of wissen van uw Persoonsgegevens

U kunt altijd toegang krijgen tot uw Persoonsgegevens door aan ons te vragen welke Persoonsgegevens wij van u bewaren. Op de 'Klantprofielpagina' kunt u ook uw accountgegevens (naam, telefoonnummer, etc.) wijzigen, en opt-ins en opt-outs beheren.

Als alternatief kunt u uw Persoonsgegevens wijzigen, toevoegen, verwijderen of bijwerken door een e-mail te sturen naar mailto:AHinfofrontline.BE@boehringer-ingelheim.com of door contact met ons op te nemen zoals beschreven in sectie H hierboven.

Wanneer u vraagt om verwijdering van uw Persoonsgegevens kunt u mogelijk niet meer alle aspecten en functies van onze diensten gebruiken. Wij kunnen wettelijk verplicht zijn om sommige van uw Persoonsgegevens te bewaren, bijvoorbeeld om te voldoen aan de wettelijke bewaartermijnen en om fiscale redenen. In dergelijke gevallen worden uw Persoonsgegevens gemarkeerd om er zeker van te zijn dat ze niet worden gebruikt voor andere doeleinden dan de naleving van de bewaarplicht

Recht om geen marketingcommunicatie van Boehringer Ingelheim te ontvangen

U kunt zich uitschrijven voor e-mails van Boehringer Ingelheim door de in elke e-mail opgenomen uitschrijfinstructies te volgen. U kunt ook naar de Klantprofielpagina gaan, waar u de verschillende opt-ins en opt-outs kunt beheren.

Als u niet wilt dat we uw Persoonsgegevens gebruiken voor direct marketing of marktonderzoek, zoals het ontvangen van mailings, kunt u ons dit op elk moment laten weten door een e-mail te sturen naar mailto:AHinfofrontline.BE@boehringer-ingelheim.com.

Recht om contact op te nemen met de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit

Als u vragen of zorgen hebt over ons gebruik van uw Persoonsgegevens en niet rechtstreeks contact met ons wilt opnemen, kunt u ook contact opnemen met de verantwoordelijke gegevensbeschermingsautoriteit voor ons, te weten

Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel (mailto:commission@privacycommission.be).

J. Wat gebeurt er als we deze privacyverklaring aanpassen?

Deze privacyverklaring kan om uiteenlopende redenen van tijd tot tijd worden bijgewerkt. U wordt op de hoogte gesteld van wijzigingen in onze privacyverklaring door de plaatsing van de nieuwe privacyverklaring op deze plek of, in geval van ingrijpende wijzigingen met betrekking tot over u verzamelde informatie, door plaatsing van een in het oog springend bericht op onze website of verzending van een e-mail aan het door u opgegeven e-mailadres, voordat de wijziging van kracht wordt. Het is ook mogelijk dat wij, indien vereist, vooraf om uw toestemming vragen. Controleer deze privacyverklaring regelmatig op wijzigingen.

J. Geldigheid van de acties

Deelname Iedere natuurlijke persoon, wonende in België, ouder dan 18 jaar kan deelnemen aan de acties, met uitzondering van (i) personen die een rechtstreekse of onrechtstreekse juridische band hebben met de Organisator of met iedere vennootschap/zelfstandige die meewerkt aan de organisatie, de realisatie, het beheer of de verspreiding van de acties; en (ii) personen die een rechtstreekse band hebben met de hiervoor vermelde personen (bloedverwanten in opgaande en neergaande lijn, echtgenoten, broers en zussen).

Deze personen kunnen aan de acties deelnemen volgens onderstaande procedure.

Per e-mailadres is slechts één geldige deelname mogelijk. Deelname aan de acties kan online gebeuren via het elektronisch formulier.

De Organisator behoudt zich het recht voor om na te gaan of de deelnemer aan de actie heeft deelgenomen conform de bepalingen van dit reglement, waarbij niet-conforme deelname aanleiding geeft tot diskwalificatie van de deelnemer en annulering van de Prijs, zonder dat van de Organisator hiervoor een schadevergoeding kan worden geëist

Boehringer Ingelheim